ICV Cluj

Asociația Institutul de Cercetare, Dezvoltare și Educație în Viziune Artificială

Membrii asociației au ca scop propus:

  • să dezvolte și să ofere soluții inovative in domeniul Științei Calculatoarelor și al Tehnologiei informației folosind tehnologia procesării imaginilor şi a altor tipuri de semnale;
  • să dezvolte algoritmi și soluții inovative pentru procesarea 2D si 3D a imaginilor; [c) să dezvolte algoritmi eficienți pentru percepţia mediului;
  • să dezvolte soluții pentru procesarea imaginilor și a semnalelor pentru diagnosticul medical;
  • să dezvolte soluții pentru procesarea imaginilor şi a semnalelor pe diferite arhitecturi de calcul (paralele, embedded, etc);
  • să ofere soluții educaţionale în domeniul procesării și înțelegerii imaginilor și a altor tipuri de semnale;
  • să participe la elaborarea cadrului legal și a strategiilor privind introducerea pe piața din Romania și din Europa a vehiculelor semi-autonome şi autonome, precum şi a altor sisteme expert bazate pe interpretare automată a semnalelor şi a imaginilor, şi sa monitorizeze in mod continuu progresul făcut in această direcţie;
  • să susțină comunicarea, parteneriatul și colaborarea cu autorități, instituții, organizații și persoane din tara și străinătate pe domeniile de interes pe de o parte și participarea alături de aceste entități în proiecte de cercetare-dezvoltare pe de altă parte;
  • să ofere servicii de asistenta, consultanta şi transfer de cunoştinţe;
  • să încurajeze și să susțină cercetarea științifică și inovarea în domeniul Științei Calculatoarelor precum şi in domenii interdisciplinare și trans-disciplinare.